Tietosuoja

Second Chance Rescuet ry:n tietosuojaseloste

Second Chance Rescue ry ylläpitää yhtä toiminnassa tarvittavaa rekisteriä ja tallentaa tiedostoihinsa koiran adoptoineen henkilön yhteystiedot ja säilyttää ne lain vaatiman 10 vuoden ajan, minkä jälkeen ne hävitetään asianmukaisella tavalla. Tiedot on suojattu alla olevan tietosuojaselosteen mukaisesti.

1.Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot
Rekisterinpitäjä: Second Chance Rescue ry
Osoite: Amandantie 14, 37830 Akaa
Kotisivut: www.secondchancerescue.fi

2.Yhteyshenkilö
Krista Akkanen, puheenjohtaja
info(a)secondchancerescue.fi

3. Henkilörekisterin nimi
Second Chance Rescue ry:n Adoptoijien yhteystieto-,adoptiosopimus-
sekä kannatusjäsenrekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus.
Henkilötietojen käsittely on tarpeen adoptio- tai kotihoitosopimuksen täytäntöön panemiseksi, jossa rekisteröity on toisena osapuolena. Henkilötietojen käsittely on edellytys sopimuksen tekemiselle. Rekisteröity on antanut suostumuksensa henkilötietojen käsittelyyn yhtä tai useampaa tarkoitusta varten.
Adoptoijien yhteystieto-, adoptiosopimus- ja kannatusjäsenrekisteri sisältää tiedot Second Chance Rescue ry:n kautta koiran adoptoineista henkilöistä. Adoptoijat tekevät yhdistyksen kanssa koiran adoptiosta sopimuksen, joka jatkuu koko koiran eliniän ajan ellei sitä erityisestä syystä päätetä ennen sitä. Henkilötiedot poistetaan rekisteristä, kun sopimussuhde välillä lakkaa ja se on lain puitteissa sallittua.
Henkilötietojen tallentaminen perustuu lainsäädännölliseen velvoitteeseen ylläpitää rekisteriä välittämistään eläimistä.

5. Rekisterin tietosisältö
– nimi
– osoite
– puhelinnumero
– sähköposti
– Adoptoidun koiran nimi, syntymäaika, sukupuoli, sirunumero, maahantulopäivä ja passin numero

6.Säännönmukaiset tietolähteet
Tiedonlähteenä on rekisteröidyn itse ilmoittamat tiedot, joita kerätään adoptiohakemuksen yhteydessä. Tiedot adoptoidusta koirasta yhdistys kerää omista toiminnassaan tarvitsemista lähteistään.

7. Tietojensäännön mukaiset luovutukset
Second Chance Rescue ry ei luovuta adoptoijan henkilötietoja eteenpäin ilman adoptoijan kirjallista suostumusta. Adoptoidun koiran tietoja luovutetaan eläinten maahantuontia ja välittämistä valvoville viranomaisille erityisestä pyynnöstä.

8. Tietojen siirto EU:n tai Etan ulkopuolelle
Second Chance Rescue ry ei siirrä eikä luovuta rekisteröidyn henkilötietoja EU:n tai Etan ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Henkilötiedot on tallennettu Seconod Chance Rescue ry:n käyttämään järjestelmään, jota hallinnoivat yhdistyksessä vain siihen valtuutetut henkilöt. Järjestelmä on suojattu tietoturvalla sekä salasanalla. Adoptiosopimukset säilytetään kirjallisena lukitussa kaapissa, johon on pääsy vain yhdistyksen jäsenillä.

10.Tarkastusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä tietoa hänestä on tallennettu.
Tiedoista lähetetään kopio pyydettäessä. Rekisteröidyn tulee esittää tarkastusta tai poistoa koskeva pyyntö kirjallisesti. Ennen pyynnöön käsittelyä yhdistys voi pyytää rekisteröityä varmentamaan henkilöllisyyden ennen pyynnön käsittelemistä.

11.Oikeus vaatia tiedon poistoa tai korjaamista.
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia tiedon korjaamista ja sellaisen tiedon poistoa, jota kirjanpitolaki ei vaadi säilyttämään 10 vuoden ajan.
Seloste julkaistu 19.2.2019